logo fairtrans

Verkoop onderneming

Bent u van plan uw onderneming te verkopen? We leggen u hieronder graag uit hoe zo'n verkooptraject eruit ziet en waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Een verkooptraject voor uw onderneming bestaat uit de navolgende stappen. Klik op een stap voor meer informatie.

Oriënterende gesprekken, doelstellingen bepalen en overdrachtsplan

In de oriënterende gesprekken zullen we samen uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen inventariseren en bespreken. Op basis van onze gesprekken zullen we een overdrachtsplan voor u uitwerken.

Verkoop klaar maken

In deze fase komen onder andere de sleutelfiguren in uw onderneming aan de orde. Zijn zij voornemens na een verkoop bij de onderneming te blijven? Voor een koper is het belangrijk te weten in hoeverre de onderneming zelfstandig kan doordraaien als u weg bent en dus niet te afhankelijk van uw persoon is.

Een ander onderdeel van het verkoopklaar maken is een eigen beperkt vooronderzoek (due diligence) van de financiële administratie. Een koper zal een uitgebreid boekenonderzoek verlangen. Wij adviseren om belangrijke punten die daar uit kunnen komen alvast zelf te signaleren en waar nodig en mogelijk op te lossen. Posten die we vaak vooraf bekijken zijn bijvoorbeeld stille reserves in materiële vaste activa, onderhanden projecten, voorraden, debiteuren, voorzieningen, vakantiedagen en opvolging van diverse van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Daarnaast kijken we naar een mogelijke optimalisatie van uw financiële huishouding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de solvabiliteit en het werkkapitaal, waaronder de voorraad- en debiteurenniveaus.

Ten slotte zullen we de fiscale en juridische aspecten belichten. Zijn hier nog voordelen te behalen?

Als we al enkele jaren voorafgaand aan uw verkoopmoment met u om tafel kunnen zitten, kunnen we onze ervaring en kennis ook inzetten om uw onderneming via een traject van bedrijfsverbetering op diverse gebieden rendabeler en daarmee verkoop klaar te maken. Dit kan in een substantieel hogere verkoopprijs resulteren. Zie hiervoor onze dienst “Bedrijfsverbetering”.

Waardebepaling en bepaling vraagprijs

We zullen op basis van twee waarderingsmethoden een waardebepaling maken, te weten op basis van de discounted cash flow (gericht op toekomstig vrije kasstromen) en de rentabiliteitswaarde (meer gericht op prestaties in het verleden). Vanuit deze waardebepalingen zullen we in overleg met u uw vraagprijs bepalen.

Bij de waardebepaling houden we ook rekening met bijzondere posten die in de cijfers aangepast (genormaliseerd) dienen te worden.

Zie onze dienst "Waardering" als u meer over waardebepaling wilt weten.

Informatiememorandum en verkoopprofiel

Als u uw onderneming wilt verkopen, speelt de informatievoorziening aan geïnteresseerde partijen een cruciale rol. Hiervoor stellen wij samen met u een uitgebreid informatiememorandum op. Punten die hierin onder de aandacht worden gebracht zijn: type onderneming, reden verkoop, geschiedenis, personeel, producten en diensten, voorraadbeleid, belangrijke leveranciers en afnemers, de markt, juridische en fiscale structuur, financiële gegevens en een sterkte/zwakte analyse plus de kansen en bedreigingen.

Dit uitgebreide informatiememorandum zal enkel aan echt geïnteresseerden worden verstrekt, die vooraf een geheimhoudingsverklaring zullen tekenen.

Naast het uitgebreide informatiememorandum zullen wij tevens samen met u een beknopt anoniem verkoopprofiel opstellen van circa 1 pagina. Deze is bestemd voor alle partijen die we gaan benaderen.

Acquisitie

Vervolgens komen we in één van de belangrijkste fasen. Het inventariseren en benaderen van koopkandidaten.

Als we nog enige tijd hebben, stellen we meestal voor eerst tot een vooraf af te spreken datum uw beknopt anoniem verkoopprofiel op diverse websites te plaatsen. Dit is relatief voordelig en is vaak al effectief. Daarnaast zullen we andere verkoopadviseurs in ons netwerk benaderen en zelf in diverse online databases zoeken naar geschikte koopkandidaten.

Mocht er per de afgesproken datum nog geen koopkandidaat zijn, gaan wij in overleg met u via verschillende kanalen (internet, google, etc.) een zogenaamde “longlist” met potentiële kopers opstellen en op basis van deze “longlist” een “shortlist”. De potentiële koopkandidaten op deze "shortlist" zullen wij actief gaan benaderen. Dit benaderen zal veelal telefonisch gebeuren, daar je via de telefoon makkelijker de juiste persoon kunt bereiken. Een dergelijk traject is tijdrovender en daarmee kostbaarder.

Onderhandelingen

Om de emoties zoveel mogelijk buiten de onderhandelingen te houden, raden we altijd aan om ons de onderhandelingen te laten doen. Bovendien hebben wij hierin expertise, zodat we sneller tot een voor beide partijen optimale prijs kunnen komen en de deal dus gesloten kan worden. Hierbij spreken we vooraf een minimum prijs af en tijdens de onderhandelingen zullen we telkens de status met u afstemmen.

Intentieverklaring

Als de prijs is onderhandeld stellen wij een intentieverklaring op, waarin onder andere is vastgelegd de prijs en de condities die zijn besproken. Beide partijen kunnen na de  ondertekening nauwelijks nog onder een feitelijke verkoop uit. Vaak adviseren wij hierbij ook een jurist in te schakelen.

Due diligence

Na de intentieverklaring heeft de koper de gelegenheid een due diligence (boekenonderzoek) te doen. Wij zullen dat onderzoek begeleiden.

Koopovereenkomst

De kopende partij is doorgaans verantwoordelijk voor het opstellen van de koopovereenkomst. De intentieverklaring vormt hiervoor het uitgangspunt. Wij zullen deze koopovereenkomst voor u beoordelen en adviseren u hierbij ook een jurist in te schakelen.

Overdracht

De feitelijke overdracht van aandelen geschiedt door een door koper aan te wijzen notaris. Als de koper een activa- passivatransactie prefereert, kan de koper dat ook een jurist, advocaat of fiscalist laten regelen.

Vrijblijvende afspraak

We komen graag bij u langs om van gedachten te wisselen en u goed voor te bereiden op allerlei aspecten die bij de verkoop van uw onderneming kunnen spelen.

Een eerlijke prijs (fair value) en transparantie. Dat is onze missie. Het beste voor zowel de verkoper als de koper. Op deze wijze komen veel sneller optimale deals tot stand en zijn beide partijen tevreden.

Begin tijdig, voorzie de valkuilen en benut de mogelijkheden. Resultaat: een optimale deal!

Laatste nieuws:
Nieuw profiel
grootschalige
melkproductie
Australië

Op de
hoogte blijven?

FairTrans is Official Partner van: cfie logo 1