logo fairtrans

Ondernemingsplan

Een financieringsaanvraag kan tegenwoordig niet meer zonder een goed ondernemingsplan. Maar zo'n ondernemingsplan maakt u natuurlijk niet voor de financier. Dat maakt u voor uzelf. Het zet u namelijk gestructureerd aan het denken en geeft u handvaten om ontwikkelingen te signaleren, vast te leggen, te vergelijken met uw eigen cijfers en prognoses en daarmee uw onderneming tijdig bij te sturen. In uw ondernemingsplan zet u feitelijk de bakens uit om in deze roerige tijden goed op koers te blijven of juist weer op koers te komen. Het is dan ook zaak een ondernemingsplan niet eenmalig op te stellen, maar deze juist up-to-date te houden.

Wij hebben veel ervaring met en ook goede modellen voor ondernemingsplannen die bij financiers worden gewaardeerd. Onderwerpen die daarin aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Uw strategie, missie en doelstellingen
 • Uw kritische succesfactoren
 • Uw persoonlijke ondernemingscapaciteiten
 • Een markt- en concurrentieanalyse
 • Uw inkoop- en verkoopbeleid
 • Uw personeelsbeleid
 • Uw voorraadbeleid
 • Uw werkkapitaalbeleid
 • Uw financieringsbehoefte en de invulling daarvan
 • Kengetallen en financiële cijfers van de afgelopen 3 jaar
 • Een balans-, resultaten- en liquiditeitsprognose voor de komende 3 jaar
 • Een sterkte- en zwakteanalyse van uw onderneming
 • De kansen en bedreigingen voor uw onderneming

Vrijblijvende afspraak

Wilt u ook uw bakens uitzetten en een ondernemingsplan opstellen of juist sparren over uw bestaande ondernemingsplan? We helpen u graag.

Laatste nieuws:
Nieuw profiel
grootschalige
melkproductie
Australië

Op de
hoogte blijven?

FairTrans is Official Partner van: cfie logo 1