logo fairtrans

Herfinanciering commercieel vastgoed Ghana ($ 20 mio, rente 10%, 100% zekerheid)

Omschrijving

Een Ghanese vastgoedontwikkelaar en -beheerder heeft voor ca. $ 40 mio aan commercieel vastgoed in portefeuille. Hiervan is $ 15 mio gefinancierd met middellange termijn leningen van Afrikaanse banken. De rente van deze leningen is echter extreem hoog. Dit is dan ook de reden dat deze onderneming op zoek is naar een herfinanciering tegen reële rentepercentages. Hierbij wordt gedacht aan 8% tot 10%, afhankelijk van de verdere condities. Het betreft een cliënt van een Nederlands corporate finance bureau in Afrika, waarmee wij samenwerken.

Kerncijfers

De totale huuropbrengsten bedragen in 2016 naar verwachting $ 1,8 mio. Er is voldoende cashflow voor aflossingen en rentebetalingen. Volgens recente taxaties bedraagt de totale marktwaarde ca. $ 40 mio en de executiewaarde ca. $ 32 mio. Dit biedt ruimschootse zekerheden tegenover een lening van $ 20 mio.

Bijzonderheden

De vastgoedontwikkelaar heeft van de Ghanese overheid twee hoge school projecten toegekend gekregen die de overheid na oplevering zal overnemen. Voor de bouw van de twee scholen heeft de onderneming $ 5 mio uitbreidingsfinanciering nodig. Bij de verkoop van de scholen aan de overheid realiseert de onderneming direct een lucratief resultaat.

Kapitaalbehoefte

De totale kapitaalbehoefte bedraagt derhalve $ 20 mio:

- $ 15 mio voor herfinanciering bestaande leningen;
- $ 5 mio voor uitbreiding, welke bedrag de onderneming na de verkoop van de twee scholen wenst aan te houden om weer nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen.

Voor geïnteresseerden is een teaser en na een geheimhoudingsverklaring een uitgebreid businessplan beschikbaar.

Terug naar Profielen

Laatste nieuws:
Nieuw profiel
grootschalige
melkproductie
Australië

Op de
hoogte blijven?

FairTrans is Official Partner van: cfie logo 1