logo fairtrans

Koop onderneming

Bent u van plan een onderneming te gaan kopen? We leggen u hieronder graag uit hoe zo'n kooptraject eruit ziet en waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Een kooptraject voor uw onderneming bestaat uit de navolgende stappen. Klik op een stap voor meer informatie.

Oriënterende gesprekken, doelstellingen bepalen en koopprofiel

In de oriënterende gesprekken zullen we samen uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen inventariseren en bespreken. Op basis van onze gesprekken zullen we een zo’n concreet en gericht mogelijk koopprofiel voor u uitwerken.

Potentiële verkoopkandidaten

Vervolgens komen we in één van de belangrijkste fasen. Het inventariseren en benaderen van potentiële verkoopkandidaten. Een belangrijke fase, want u wilt natuurlijk wel de meest geschikte onderneming voor u in de selectie hebben.

Als we nog enige tijd hebben, stellen we meestal voor eerst tot een vooraf af te spreken datum uw beknopt anoniem koopprofiel op diverse websites te plaatsen. Dit is relatief voordelig en is regelmatig al effectief. Daarnaast zullen we andere verkoopadviseurs in ons netwerk benaderen en zelf in diverse online databases zoeken naar geschikte verkoopkandidaten.

Mocht er per de afgesproken datum nog geen geschikte verkoopkandidaat zijn, gaan we in overleg met u via verschillende kanalen (internet, google, etc.) een zogenaamde “longlist” van ondernemingen opstellen en op basis van deze “longlist” een “shortlist”. De verkoopkandidaten op deze "shortlist" zullen wij actief gaan benaderen. Dit benaderen zal veelal telefonisch gebeuren, daar je via de telefoon makkelijker de juiste persoon kunt bereiken. Een dergelijk traject is tijdrovender en daarmee kostbaarder.

Benadering

We zullen potentiële verkoopkandidaten in eerste instantie anoniem benaderen, waarbij we vaak eerst een informatiememorandum opvragen. Op basis van de ontvangen informatie analyseren we of deze onderneming voldoet aan uw koopprofiel. Als dat het geval is, nodigen we de verkoopkandidaat uit voor een kennismakingsgesprek, waarin we ook kritische vragen zullen stellen.

Na een goed kennismakingsgesprek gaan we over tot een eigen waardebepaling die we met de vraagprijs vergelijken.

Waardebepaling en bepaling bod

We zullen op basis van twee waarderingsmethoden een waardebepaling maken, te weten op basis van de discounted cash flow (gericht op toekomstig vrije kasstromen) en de rentabiliteitswaarde (meer gericht op prestaties in het verleden). Vanuit deze waardebepalingen zullen we in overleg met u uw bod en de onderhandelingsstrategie bepalen.

Bij de waardebepaling houden we ook rekening met bijzondere posten die in de cijfers aangepast (genormaliseerd) dienen te worden en met eventueel te behalen synergievoordelen. Let wel: wees niet te optimistisch over synergievoordelen en wees alert op de gevolgen van waarschijnlijke cultuurverschillen.

Zie onze dienst "Waardering" als u meer over waardebepaling wilt weten.

Onderhandelingen

Om de emoties zoveel mogelijk buiten de onderhandelingen te houden, raden we altijd aan om ons de onderhandelingen te laten doen. Bovendien hebben wij hierin expertise, zodat we sneller tot een voor beide partijen optimale prijs kunnen komen en de deal dus gesloten kan worden. Hierbij spreken we vooraf een maximum prijs af en tijdens de onderhandelingen zullen we telkens de status met u afstemmen.

Intentieverklaring

Als de prijs is onderhandeld stelt doorgaans de verkoper een intentieverklaring op, waarin onder andere is vastgelegd de prijs en de condities die zijn besproken. Bij de condities kunt u bijvoorbeeld denken aan af te geven garanties en een relatie- en/of concurrentiebeding. Wij zullen deze intentieverklaring voor u beoordelen, waarbij we vaak adviseren ook een jurist in te schakelen.

Due diligence

Na de intentieverklaring heeft u de gelegenheid een due diligence (boekenonderzoek) te doen. Wij zullen dat onderzoek begeleiden. Een due diligence onderzoek richt zich veelal op vier gebieden, te weten op financieel, fiscaal, bedrijfseconomisch en juridisch gebied. Wij hebben ruime ervaring in deze gebieden en kunnen waar nodig snel schakelen met experts in ons netwerk. Vaak werken we bij een due diligence ook samen met uzelf en/of uw accountant als u die al heeft.

Financieringsaanvraag

Na en soms ook al voor of tijdens de due diligence begint de financieringsaanvraag. We adviseren u dat goed voorbereid en bij verschillende financiers te doen. De slagingskans van een financieringsaanvraag wordt sterk verhoogd als deze bij indiening al zo compleet mogelijk is. We helpen u graag met uw financieringsaanvraag en hebben daar modellen voor die bij financiers goed bekend staan.

Zie onze dienst "Financieringsadvies" als u meer over een financieringsaanvraag wilt weten.

Koopovereenkomst

De kopende partij is doorgaans verantwoordelijk voor het opstellen van de koopovereenkomst. De intentieverklaring vormt hiervoor het uitgangspunt. Wij zullen het opstellen van deze koopovereenkomst voor u aansturen en adviseren hierbij ook een jurist in te schakelen.

Overdracht

De feitelijke overdracht van aandelen geschiedt door een door u als koper aan te wijzen notaris.

Als we een activa- passivatransactie prefereren, kunnen we dat ook een jurist, advocaat of fiscalist laten regelen.

Vrijblijvende afspraak

We komen graag bij u langs om van gedachten te wisselen en u goed voor te bereiden op allerlei aspecten die bij de koop van een onderneming kunnen spelen.

Een eerlijke prijs (fair value) en transparantie. Dat is onze missie. Het beste voor zowel de koper als de verkoper. Op deze wijze komen veel sneller optimale deals tot stand en zijn beide partijen tevreden.

Begin tijdig, voorzie de valkuilen en benut de mogelijkheden. Resultaat: een optimale deal!

Laatste nieuws:
Nieuw profiel
grootschalige
melkproductie
Australië

Op de
hoogte blijven?

FairTrans is Official Partner van: cfie logo 1